ਵਰਤੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ExoSpecial.com ਵੈੱਬਸਾਈਟ ExoSpecial ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਧੂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ExoSpecial ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ, ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ, ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲਾ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਸੀਮਤ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ. ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ: (ਏ) ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਕਿਰਾਏ, ਲੀਜ਼, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਅਸਾਈਨ, ਵੰਡ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ; (ਬੀ) ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਰਿਵਰਸ ਕੰਪਾਈਲ ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ; (c) ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ; ਅਤੇ (ਡੀ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀ, ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ, ਵੰਡਿਆ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਡਾਉਨਲੋਡ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਭਵਿੱਖੀ ਰਿਲੀਜ਼, ਅਪਡੇਟ, ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ, ਰੁਕਾਵਟ, ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਪੇਟੈਂਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭੇਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ; ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ

ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ। ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਲਿੰਕਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਲਿੰਕਸ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮਰਥਨ, ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਲਿੰਕਸ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ। ਹਰੇਕ ਸਾਈਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਏਜੰਟਾਂ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਵਾਦ, ਦਾਅਵਾ, ਵਿਵਾਦ, ਮੰਗ, ਅਧਿਕਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਦੇਣਦਾਰੀ, ਮੁਆਫ਼ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 1542 ਨੂੰ ਪੂਰਵਗਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: "ਇੱਕ ਆਮ ਰੀਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜੋ ਲੈਣਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਬੀਕਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਾਂਗ, ExoSpecial 'ਕੂਕੀਜ਼' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕਿਸਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ

ਸਾਈਟ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ , ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼, ਸਿਰਲੇਖ, ਸ਼ਾਂਤ ਆਨੰਦ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਨਿਰਵਿਘਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜਾਂ ਗਲਤੀ-ਮੁਕਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਸਹੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਵਾਇਰਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੋਡ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਪੂਰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ। , ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨੱਬੇ (90) ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ।

ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਬੇਦਖਲੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਰੰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਦੇਣਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸੀਮਾ

ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫੇ, ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਡੇਟਾ, ਬਦਲਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਿਸਾਲੀ, ਇਤਫਾਕਿਕ, ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ।

ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 US ਡਾਲਰ (ਸਾਨੂੰ $XNUMX) ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਇਤਫਾਕਿਕ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਬੇਦਖਲੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ. ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ. ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੀਤੀ

ਕੰਪਨੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਮੇਤ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ (ਆਂ) ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਅਨੁਸਾਰ ਨੂੰ 17 USC § 512(c)) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

  • ਤੁਹਾਡੇ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਖਤ;
  • ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਕੰਮ(ਨਾਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ;
  • ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ;
  • ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ;
  • ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ;
  • ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ
  • ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ, 17 USC § 512(f) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਥ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ।

ਜਨਰਲ

ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਟ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਖ਼ਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਲੀ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੋਟਿਸ ਬਣੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੀਹ (30) ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਹ (30) ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਈਡਿੰਗ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਛੋਟ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲਾਗੂਗੀ. ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਇੰਡਿੰਗ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਹਿਯੋਗੀ, ਏਜੰਟਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵਜਾਂ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ, ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ legal@exospecial.com. ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੀਹ (30) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਲਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ. ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜੋ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ AAA ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ADR ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ADR ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ AAA ਖਪਤਕਾਰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ADR.org 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਾਂ AAA ਨੂੰ 1-800-778-7879 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਾਲਸੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਲਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ US ਡਾਲਰ (US $10,000.00) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ, ਗੈਰ-ਦਿੱਖ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਲਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ US ਡਾਲਰ (US $10,000.00) ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ 100 ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਲਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਵਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਂ $2,500.00 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ADR ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਗੈਰ-ਦਿੱਖ ਅਧਾਰਤ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮ। ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਦਿੱਖ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਲਸੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਖਾਸ ਢੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਲਈ AAA ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ. ਜੇਕਰ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲਸ ਕੋਲ ਮੁਦਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ, AAA ਨਿਯਮਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਮੌਦਰਿਕ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਾਲਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਅੰਤਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

ਜਿuryਰੀ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਛੋਟ. ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਲਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀਮਤ, ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜੂਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ.

ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਛੋਟ। ਇਸ ਸਾਲਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲਸੀ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ।

ਗੁਪਤਤਾ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ।

Severability ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਵੈਧ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਇਸ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਇਹ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ।

ਸਮਾਲ ਕਲੇਮਜ਼ ਕੋਰਟ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਛੋਟੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਮਾਨ ਰਾਹਤ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪਰੋਕਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਬਕਾਇਆ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮਾਨ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਾਅਵੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਭੇਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਸ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਈਟ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਡੇਟਾ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ, ਮੁੜ-ਨਿਰਯਾਤ, ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 400 ਆਰ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, CA 95814 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ. ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਪੋਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ (a) ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ (ਬੀ) ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਨੋਟਿਸ, ਖੁਲਾਸੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ।

ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਸਿਰਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਸਮੇਤ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਮੇਤ"। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੈਧ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ, ਉਪ-ਕੰਟਰੈਕਟ, ਸਪੁਰਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਉਪ-ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ. ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ legal@exospecial.com ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ.